Massage en Osteopathie

Elke atleet verdient optimale souplesse!!

Introductie

Even voorstellen…

Nicole Raat is op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in anatomie en alles wat met het lichaam van de mens en het paard te maken heeft. “Behandelen” is haar met de bekende paplepel ingegoten. Met een praktijk aan huis, gerund door haar moeder, heeft Nicole veel ervaring opgedaan in het leren voelen. Al snel werd voor haar duidelijk welke professionele richting zij graag op wilde gaan. Nicole haar passie gaat uit naar het behandelen van uitbehandelde en/of langdurige klachten bij mens en paard. Met diepe een combinatie van massage, osteopathie, en cranio sacraal technieken bereikt ze fantastische resultaten met betrekking tot de meest vreemde en onverklaarbare klachten.

Opleiding

Na haar middelbare schoolopleiding heeft Nicole de opleiding sportmassage voor mensen gevolgd en afgerond. Aansluitend is zij haar kennis en ervaring gaan uitbreiden naar haar jeugdliefde “de paarden”. De opleiding tot paardensportmasseur bij Happy-Athlete was dan ook het logische vervolg. Aansluitend is Nicole afgestudeerd als paarden ostheopaat aan The Vluggen Institute for Equine Osteopathy and Education in Waldfeucht-Opspringen (Duitsland). Onder de bezielende leiding van Janek Vluggen is zij daar opgeleid tot International Certified Equine Osteopath EDO®.

Behandeling

Werkwijze

 Door het gehele paard te bekijken worden er gelijk blokkades gezien, vervolgens wordt onder andere ingegaan op het (medisch) verleden van uw paard en de symptomen die tijdens het rijden of bij de omgang worden opgemerkt. Voor het behandelen van uw paard wordt uitgebreid de tijd genomen. Nicole komt op locatie.

De behandeling bestaat uit een combinatie van massage, osteopathie en cranio-sacraal. Het is de kunst om de blokkades ten aanzien van het bewegingsapparaat van het paard te beoordelen en direct te behandelen. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan kan dat klachten veroorzaken naar bijvoorbeeld een compleet ander deel van het paard. Omdat alle weefsels structureel met elkaar in verbinding staan (organen met spieren, spieren met botten, bloedvaten met organen) kan pijn uitstralen naar andere delen.

Massage

Inleiding

Nicole hanteert zowel osteopathie, cranio-sacraal en massage als onderdeel van haar behandeling. Deze aan elkaar aanvullende methoden heeft zij in haar wijze van behandelen geïntegreerd. Hieronder vindt u een korte uitleg over massage.

Methode

Massage is een behandeling om problemen met spieren te verhelpen. Maar wat is nu eigenlijk een spierprobleem?

 

Kort gezegd: De functie van een spier is om aan te spannen en daarna te ontspannen. Dit voor een maximale lengte van de spieren om de beweging af te kunnen maken.

 

Een spierprobleem betekent dat de spier niet meer helemaal (of helemaal niet meer) kan ontspannen. Dit komt door een verkleving van beschadigde spiervezels. O.a. zuurstof en glucose vinden dan hun weg niet meer door de gehele spier en de kracht van de spier zal gaan afnemen. Spierproblemen ontstaan veelal door overbelasting, compensatie van blessures of beperkingen elders in het lichaam. De Jack Maegher methode is een diepgaande massage techniek, waarbij vooral de aanhechtingspunten en triggerpoints van de spieren worden behandeld voor het herstel van de aanspanning en ontspanningsfuncties. Bij paarden met een goede spierconditie is na een massage direct verbetering merkbaar. Bij paarden met veel spierproblemen en met onvoldoende spierconditie is het vaak laagjes pellen totdat je bij de kern van het probleem komt.

Over Jack Maegher

Jack Meagher is de grondlegger van de sportmassage in de jaren vijftig in Amerika. Hij heeft vele nationale en internationale sporters begeleid waaronder eind jaren zeventig, begin jaren tachtig ook de Amerikaanse equestrian teams. In 2002 heeft onderzoek, onder auspiciën van de AMTA, plaatsgevonden naar de Jack Meagher methode. Toen is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs geleverd dat deze methode een directe verbetering geeft in het bewegingsapparaat van paarden.

Osteopathie

Inleiding

Nicole hanteert zowel osteopathie, cranio-sacraal en massage als onderdeel van haar behandeling. Deze aan elkaar aanvullende methoden heeft zij in haar wijze van behandelen geïntegreerd. Hieronder vindt u een korte uitleg over osteopathie.

Methode

Osteopathie baseert zich op het concept dat het paard als levend organisme een structurele (anatomie) en functionele (fysiologie) eenheid is. Structuur en functie beïnvloeden elkaar wederzijds via vasculaire (bloedbanen), neurologische (zenuwen), lymfatische en biomechanische weg. Deze systemen werken mee om het lichaam gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Osteopathie benadert het paard daarom als één geheel. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten veroorzaken naar bijvoorbeeld een compleet ander deel van het paard. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen. Een osteopaat onderzoekt waar in het paard de beweging blokkeert en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels. Eén van de belangrijkste principes van dit zelf genezend vermogen is de kracht van het lichaam om de vloeistofstroom in de weefsels op gang te houden. Hieronder volgt een korte uitleg. 

 

Het paard blijft gezond zolang de vloeistofstroom intact blijft en de weefsels soepel, elastisch en beweeglijk zijn. Wanneer weefsels hun beweeglijkheid verliezen vermindert de aan- en afvoer van de vloeistofstroom en daardoor raakt het weefsel verzadigd met afvalstoffen. Het weefsel verzuurt en de cellen worden zwak of ziek. Ze kunnen hun taak niet meer goed uitoefenen. Dit kan pijnklachten geven en verstoort allerlei mechanismen. 

 

Als de vloeistofstroom in de weefsels zich niet op eigen kracht herstelt, bevordert de osteopaat dit door de beweeglijkheid van de weefsels te verbeteren en daardoor neemt het zelf genezend vermogen van het lichaam weer toe.

Tarieven

Tarieven

Het tarief voor massage/osteopathie per paard/pony is € 130,00 inclusief btw en reiskosten per behandeling. Eventuele extra voorrijkosten worden vooraf besproken.

Betaling

De betaling kan contant, per tikkie “betaalverzoek” of  per rekening worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL19 RABO 0156 8335 81, o.v.v. factuurnummer, t.n.v. Spiertherapeut Nicole Raat

Afspraak

Voor het maken van een afspraak vindt u op de contactpagina de contactgegevens van Nicole.

Wanneer u een afspraak wilt verzetten of annuleren dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren via whatsapp door te geven. Bij geen of een te laat bericht wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Contact

Vraag, informatie of afspraak Voor het maken van een afspraak heeft Whatsapp de voorkeur. Als u een vraag heeft of vrijblijvend meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen. De contactgegevens vindt u aan de onderkant van deze pagina.

Bereikbaarheid Wanneer Nicole telefonisch niet bereikbaar is, kunt u een Whatsapp bericht achterlaten. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Stuur een bericht via Whatsapp